Meteen naar de inhoud
Home » Over de Stichting Dokter Beckers – Pater Munsters

Over de Stichting Dokter Beckers – Pater Munsters

Aan de rijke historie van de gemeente Stein zijn twee namen onlosmakelijk verbonden, Dr. H.J. Beckers, voormalig huisarts te Beek en pater A.J. Munsters, voormalig lid van de Congregatie Missionarissen van het Heilig Hart in Stein. Zij hebben begin vorige eeuw een geschied- en oudheidkundig collectie opgebouwd die in de archeologiewereld als bijzonder waardevol wordt beoordeeld. Aangevuld met een schat aan markante gebouwen en monumenten kan er een getrouwe weerspiegeling gevormd worden van de gemeente Stein door de eeuwen heen.

Inmiddels is de collectie van Dr. H.J. Beckers en Pater A.J. Munsters ondergebracht in het Archeologiemuseum aan de Hoppenkampstraat 14 a in Stein. Ook worden er regelmatig rondleidingen georganiseerd in de Kasteelruïne in Stein. De positieve reacties van bezoekers en deelnemers zijn dan ook de drijfveer voor de Archeologiestichting  “Dokter Beckers – Pater Munsters” om dit historisch erfgoed voor de toekomst te koesteren, in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden

Momenteel wordt de stichting bestuurd door de volgende bestuursleden:

  • Dhr. W.Poeth, voorzitter en lid DB
  • Mw. B.Deuss-Meekels. secretaris en lid DB
  • Dhr. W. Janssen, penningmeester en lid DB
  • Dhr. J. Drubers, bestuurslid en lid DB
  • Mw J. Hollanders-Driessen, bestuurslid
  • Dhr.R. Jaspers, bestuurslid
  • Dhr. P.Mennens, bestuurslid
  • Dhr. C. Pepels, bestuurslid
  • Dhr. W.Reichrath, bestuurslid
  • Dhr. A. van de Rest, bestuurslid

Ondanks het feit dat wij in aanmerking komen voor diverse subsidies is het ons veel waard dat we weten dat we de concrete  sympathie en steun hebben van een grote groep vrienden. Met sympathie alleen kunnen we onze doelstelling echter niet realiseren zoals wij dat willen. Geld is hierbij helaas ook een belangrijke factor.

Met de actie “Geen toekomst, zonder verleden” willen wij u graag als “vriend van de Archeologiestichting” aan ons verbinden. Voor dit lidmaatschap vragen wij een bijdrage  van € 50,00 per jaar. Aan dit lidmaatschap zijn een aantal voordelen verbonden. U krijgt vrije toegang tot ons museum en de Kasteelruïne. Daarnaast zullen wij in de toekomst speciale activiteiten ontwikkelen voor onze vrienden.