Meteen naar de inhoud
Home » Monumentenweekend 10 en 11 september 2011 – TERUGBLIK

Monumentenweekend 10 en 11 september 2011 – TERUGBLIK

Jaarthema voor het Museum- en Monumentenweekend 2011: KOM TEKENEN.

logo campaign for drawing
Circa 20 Limburgse Musea organiseerden dit jaar tijdens het Museumweekend van 2 en 3 april  activiteiten in het kader van het thema “Kom Tekenen”. Het is een variant op de activiteiten die in Engeland in het kader van “Campaign for Drawing” al ruim 10 jaar worden georganiseerd in erfgoedinstellingen, musea, landschaporganisaties, zorginstellingen, scholen, gemeenten en bibliotheken. In veel gevallen worden deze activiteiten begeleid door professionele kunstenaars. Omdat de campagne in 2010 in Limburg een groot succes is geweest in de zeven deelnemende musea, hebben dit jaar meerdere musea besloten met het genoemde thema aan de gang te gaan. Tekenen inspireert en het betrekt bezoekers op een directe manier bij zijn omgeving. Begeleidende kunstenaars laten mensen ook anders naar de dingen kijken.
Ook de Archeologiestichting “Dokter Beckers – Pater Munsters” heeft zich voor 2011 aangesloten bij de tekencampagne in de Limburgse musea. Rond het thema “Kom Tekenen” organiseerde zij verschillende activiteiten onder meer op de kasteelruïne van Stein en in het Archeologiemuseum aan de Hoppenkampstraat in Stein. De campagne is gestart tijdens het Museumweekend op 2 en 3 april en loopt door tot en met het Monumentenweekend van 10 en 11 september 2011.
Voor meer informatie verwijzen we naar bijgevoegde flyer, waarop de verschillende activiteiten die de Archeologiestichting  organiseert, staan beschreven. De activiteiten vinden voornamelijk plaats tijdens het Museum- en Monumentenweekend 2011. Het museum en de kasteelruine zijn beide dagen geopend van 12.00 tot 17.00 uur.
Activiteit voor de scholen

De Archeologiestichting wil dit jaar scholen in de gelegenheid stellen om in het kader van de lessen handvaardigheid op locatie te komen tekenen of schilderen. Hiervoor kan men onder begeleiding de kasteelruïne of het museum bezoeken. Voor een afspraak kan men contact opnemen met Jan Nijsten, die via het Archeologiemuseum is te bereiken. Tel.: 046 4338919. E-mail: arch.museum.stein@home.nl.

Tijdens het Museumweekend kan men op de kasteelruïne onder begeleiding familiewapens ontwerpen, die in een latere fase kunnen worden uitgewerkt en beschilderd op houten schilden. Deze activiteit kan ook worden opgestart en/of uitgevoerd op scholen. In dit kader willen wij leerkrachten attenderen op de lesbrief “Alles over familienamen” en “Ontwerp je familiewapen”, die ontworpen is door het Centraal Bureau voor de Genealogie in Den Haag en de Archeologiestichting “Dokter Beckers – Pater Munsters” te Stein. De lesbrief is hier te downloaden. Kinderen kunnen desgewenst in kleine groepen op woensdagmiddag in het museum doorgaan met het schilderen van de wapenschilden en van Romeinse tegels. Nagestreefd wordt dat de ontworpen en geschilderde wapens worden tentoongesteld tijdens het Monumentenweekend 2011. Tijdens dit Monumentenweekend komt o.a. Ridder Arnold van Stein de best geschilderde ontwerpen beoordelen en vindt er een prijsuitreiking plaats.
Het nieuwe boek: “DE GESCHIEDENIS VAN KASTEEL STEIN EN ZIJN BEWONERS”
Tijdens het Museumweekend van 2 en 3 april a.s. verscheen het nieuwe boek “De geschiedenis van kasteel Stein en zijn bewoners”, samengesteld en bewerkt door Jos Drubers
In 1946 verscheen van de hand van pater Munsters, één van de bekende priesters van de Congregatie van de Missionarissen van het Heilig Hart (M.S.C.) te Stein, de Kasteelgids van Stein. Een klein maar vrij volledig boekwerkje over de geschiedenis van het kasteel en zijn vroegere bewoners. Met eindeloos geduld heeft pater Munsters zijn onderzoek gedaan en met zijn boekwerkje heeft hij het rijke historische verleden van Stein doen herleven. Op 9 september 1993 is pater Munsters op 87-jarige leeftijd overleden. Een rijk gevuld leven was daarmee ten einde gekomen.
In 1996 is gemeend dat de inwoners van Stein de opgetekende geschiedenis niet mocht worden onthouden. Daarom is destijds de Congregatie van de Missionarissen van het Heilig Hart te Tilburg toestemming gevraagd en verkregen om deze geschiedenis, na aanpassing aan het hedendaags taalgebruik, opnieuw tot leven te wekken. De uitgave wilde niet alleen een eerbetoon zijn aan pater Munsters, maar tevens een uiting van dankbaarheid aan de Congregatie M.S.C., die driekwart eeuw een niet weg te denken plaats in de Steinse gemeenschap heeft gehad. Met het vertrek van de paters, broeders en zusters is een belangrijk hoofdstuk uit de Steinse geschiedenis afgesloten.
De toegenomen belangstelling voor het Cultureel Erfgoed en dus ook voor de kasteelruïne van Stein heeft de Archeologiestichting Dokter Beckers – Pater Munsters te Stein ertoe doen besluiten in 2000 een derde druk van het boek uit te brengen.
En nu tien jaar later bestaat opnieuw de behoefte aan een heruitgave. In de tot dan toe verschenen uitgaven is weinig aandacht besteed aan de periode dat leden van de Congregaties kasteel Stein bewoonden. Ook de fase na het vertrek van de leden van de Congregaties is onderbelicht. In het nieuwe boek zijn een aantal hoofdstukken bewerkt en aangevuld met gegevens die pater Munsters in andere artikelen heeft beschreven. Een  aantal nieuwe hoofdstukken zijn verschenen, ondermeer met betrekking tot het Missiehuis, pater Munsters, het Kloosterkerkhof en de Metamorfose. Ook zijn in de loop van de tijd tal van afbeeldingen beschikbaar gekomen, waarvan een selectie in het boek is opgenomen. Met deze nieuwe uitgave wordt “De geschiedenis van kasteel Stein en zijn bewoners” meer compleet gemaakt.
Het boek, dat door Jos Drubers is samengesteld en bewerkt is voor € 15,00 te koop bij boekhandel Knoben in Elsloo, de Read Shop in Stein, brouwerij De Fontein in Stein en in het Archeologiemuseum. Als er meerdere verkooppunten bekend zijn zal dit op deze website worden vermeld.