Meteen naar de inhoud
Home » De collectie

De collectie

In het museum treft u met name de collectie van Dokter Bekkers aan, aangevuld met voorwerpen die door de jaren heen door medewerkers en door particulieren aan het museum zijn geschonken.

De collectie is onderverdeeld in 5 periodes, allen te bewonderen in vitrines opgesteld rond de ter plekke in 1963 ontdekte grafkelder (gemeenschapsgraf) uit de nieuwe steentijd (circa 3000 jaar v Chr.).

Het betreft de periodes:

  • De steentijd:                       5300-2100 v chr.
  • De bronstijd:                       2100-800 v chr.
  • De ijzertijd:                          800-50 v chr.
  • De romeinse tijd:               50 v chr. – 400 n chr.
  • De merovingische tijd:      400-700 n chr.

In de vitrines is een deel van de collectie tentoongesteld. Het overige deel van de collectie wordt bewaard in een speciaal aan de stichting toegewezen depot.

Naast de vaste collectie wordt 2 keer per jaar een thema tentoonstelling verzorgd. Nieuwe aanwinsten kan men gedurende een lange tijd bewonderen in een apart daarvoor ingerichte vitrine.

Momenteel wordt de collectie geinventariseerd en uitgebreid gedocumenteerd en zal er met de tijd meer en meer detailinformatie via deze internetsite aan het grote publiek ter beschikking worden gesteld.