Meteen naar de inhoud
Home » Bijdragen aan de Canon van Stein

Bijdragen aan de Canon van Stein

In 2006 werd “de Canon van Nederland” aan het Nederlandse volk gepresenteerd. Deze canon beschrijft vijftig hoogtepunten uit de Nederlandse geschiedenis. Deze hoogtepunten, de zogenaamde “vensters” hebben tot doel de bewustwording en de discussies te bevorderen.
In navolging op de Nederlandse Canon verschenen in meerdere regio’s en plaatsen een eigen geschiedenis canon om mensen op deze wijze ook te laten nadenken over de regionale en plaatselijke geschiedenis. Zo verscheen in 2009 ook de Canon van Limburg.
Ook Stein heeft haar eigen geschiedenis. Twee leden van de Archeologiestichting hebben een poging gedaan de eerste “vensters” van de geschiedenis van Stein te openen. Het is niet “de” geschiedenis van Stein, het zijn slechts bijdragen tot de geschiedenis van Stein.
De landelijke Canon is verdeeld in tien tijdvakken en daarbinnen worden vijftig kenmerkende aspecten behandeld. In de Canon van Stein worden telkens de kenmerkende landelijke aspecten kort belicht en aangevuld met specifieke plaatselijke gebeurtenissen die nauw aansluiten op dit landelijke thema. Er is zeker geen sprake van volledigheid, het zijn slechts plaatselijke aanvullingen die in lessituaties betrokken kunnen worden als landelijke thema’s worden behandeld. Het verbinden van de landelijke thema’s naar de plaatselijke historie brengt de geschiedenis in handbereid en bevordert het historisch en cultureel bewustzijn bij jong en oud.
De eerste 20 vensters kunnen ter beschikking worden gesteld. Elk venster is te openen door het achterliggend pdf-bestand te openen. Elk venster bestaat uit 1 A-4’tje. Aaneengesloten achter elkaar gelegd vormen ze samen een tijdlijn: de groene pijl duidt op de landelijke geschiedenis, de gele pijl op de geschiedenis van Stein.
Voor de vensters is gebruik gemaakt van diverse websites, met name geschiedenissites en sites met betrekking tot de landelijke canon. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van plaatselijke geschiedbronnen.
Jagers en boeren.
1.1  De eerste boeren –  Bandkeramiek in de regio.
1.2  De steen-, brons- en ijzertijd – Archeologische vondsten.
Grieken, Romeinen en Germanen.
2.1 Het Romeinse Rijk – Romeinse sporen in Stein.
2.2 Willibrord en Bonefatius – Servatius en sporen van het Christendom.
Monniken en ridders.
3.1 Karel de Grote – Merovingers en Karolingers in Stein.
3.2 Het Nederlands – Heerlijkheid Stein en Heren van Stein.
Steden en staten.
4.1 Het Poldermodel en Floris V – Het geslacht van Stein.
4.2 De Hanze – Vier adellijke geslachten in Stein.
Ontdekkers en hervormers.
5.1 Erasmus en Luther – Bronckhorst Batenburg.
5.2 Karel V en Filips II – De Wallen van de Baronie.
5.3 De Beeldenstorm – Protestants Stein.
5.4 Willem van Oranje – Gebroeders Bronckhorst Batenburg.
Regenten en vorsten.
6.1 De Republiek – Vrije Rijksheerlijkheid Stein.
6.2 V.O.C. – Het testament.
6.3 De Beemster – De Maasvaart.
6.4 De Grachtengordel – De Merode.
6.5 Hugo de Groot – Rechtmatig bezit.
6.6 De Bijbel – Het “gedwongen” huwelijk.
6.7 Rembrandt van Rijn – De markies de Merode.
6.8 De Atlas van Blaeu – Het Kasteel van Stein.